Download : แบบก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว) ไฟล์ CAD จากช่างพิจิตร สุขศรี

แบบก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว) ไฟล์ CAD จากช่างพิจิตร สุขศรี

เป็นแบบก่อสร้าง ไฟล์ CAD สามารถ แก้ไขได้ มีทั้งแบบแปลนและประมาณราคา ช่างพิจิตร สุขศรี (https://www.facebook.com/joy.freelife)

ส่งมาให้โยธาไทย เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับ เพื่อนช่าง ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ไฟล์แบบ CAD ขนาด 5.9 mb
ไฟล์ ประมาณราคา ขนาด 48 kb

ไปหน้า Download