คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็ก และฝายคู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็ก และฝาย

เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน กองออกแบบ  กรมชลประทาน เป็นคู่มือแนะนำขั้นตอนของการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบการคำนวนและตารางข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการทำงานของนายช่าง

เจ้าของ : กองออกแบบ  กรมชลประทาน
จำนวนหน้า : 165 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 9.4 mb

Download

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม