สภาวิศวกรจัดสัมมนา การบริหารความปลอดภัย– มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00- 16.00 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 โรงแรม บุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
ผู้สนใจ สามารถลงชื่อเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนจำกัด 200 คน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม