เพิ่มอำนาจ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

เพิ่มอำนาจ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

หลังจากผ่านมา 6 เดือน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. และรัฐบาล ชี้แจงว่านานาประเทศเริ่มเข้าใจสถานการณ์ในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการมีสภาปฏิรูปที่เริ่มขั้นตอนร่างรัฐธรรมนูญ
ในด้านนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ มีร่างพ.ร.บ.ภาษีรับมรดก ที่คณะรัฐมนตรีจะส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)