ลูกจ้างเทศบาลลำพูนร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกบีบออกตามนโยบายลดค่าใช้จ่าย

ลูกจ้างเทศบาลลำพูนร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกบีบออกตามนโยบายลดค่าใช้จ่าย

นายธัญกฤษฎิ์ จันอารีย์ นางกัญญา อินต๊ะพิงค์ นางพีรการนต์ ชัยสิทธิ์ นางณัฐนิชา เตชะโสด และนายภูมิมทร์ อินทะจักร กลุ่มลูกจ้างเทศบาลตำบลประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน นายณรงค์ อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดลำพูน บ่ายวันที่ 7 พ.ย. 57 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีถูกเลิกจ้าง ถูกยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม