ขอใบอนุญาตรื้อถอน/ก่อสร้างตึก ต้องแจ้งแหล่งกำจัดเศษวัสดุ แก้ปัญหาทิ้งมั่วซั่ว

ขอใบอนุญาตรื้อถอน/ก่อสร้างตึก ต้องแจ้งแหล่งกำจัดเศษวัสดุ แก้ปัญหาทิ้งมั่วซั่ว

นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตจตุจักร กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้ฝ่ายโยธา เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูล พร้อมกับเตรียมขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน เกี่ยวกับการกำหนดแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือใบอนุญาตรื้อถอน โดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแสดงแหล่งกำจัดเศษวัสดุก่อสร้างเอาไว้ด้วย