แบบก่อสร้างอาคารศูนย์พิบัติภัยชุมชน

แบบก่อสร้างอาคารศูนย์พิบัติภัยชุมชน

โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟล์ pdf ขนาด A0 17 หน้า ขนาด 25 mb
และแปลงเป็นไฟล์ ภาพ jpg 17 ภาพ โดยเว็บโยธาไทย รวม 8 mb
แปลงไฟล์ภาพ กลับ เป็น ไฟล์ pdf 17 อีกครั้ง โดยเว็บโยธาไทย รวม 8 mb

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม