การบรรยายพิเศษเรื่อง รอยร้าว และการวิบัติของอาคาร-การต่อเติมอย่างไรไม่ให้มีปัญหา

การบรรยายพิเศษเรื่อง "รอยร้าว และการวิบัติของอาคาร - การต่อเติมอย่างไรไม่ให้มีปัญหา" บูธคลินิกช่าง ในงานวิศวกรรม วันที่ 30 พ.ย.57

ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ
- ปัญหาเกี่ยวกับฐานราก
- ปัญหาเกี่ยวกับการต่อเติมอาคาร
- การก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารเก่า
- งานระบบสุขาภิบาล หรือระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
การบรรยายพิเศษเรื่อง "รอยร้าว และการวิบัติของอาคาร - การต่อเติมอย่างไรไม่ให้มีปัญหา"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม