ในการถอดแบบงานคอนกรีต เราต้องเผื่อปริมาณงานความเสียหายในการทำงานหรือไม่

ในการถอดแบบงานคอนกรีต เราต้องเผื่อปริมาณงานความเสียหายในการทำงานหรือไม่

มีเพื่อนช่างถามมาจากหัวหิน ว่า ในการคิดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ในงานคอนกรีตโครงสร้าง ถอดแบบได้ปริมาณงานตามแบบแล้ว
ต้องเผื่อปริมาณงาน ความเสียหายในการทำงานหรือ ไม่  เช่น ถอดแบบได้ 100 ลบ.ม. ใน BOQ ต้องเผื่อเป็น 105 หรือ 110 ลบ.ม.หรือไม่