เขื่อนอุบลรัตน์ลดระบายน้ำเข้าชลประทาน กักสำรองใช้หน้าแล้ง

เขื่อนอุบลรัตน์ลดระบายน้ำเข้าชลประทาน กักสำรองใช้หน้าแล้ง

มีรายงานข่างแจ้งว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บ 1,216 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำที่สามารถใช้งานได้ 635 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26 เท่านั้น โดยเขื่อนอุบลรัตน์ได้ลดการระบายน้ำจากเดิมได้ระบายน้ำวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ทางเขื่อนอุบลรัตน์ได้ระบายน้ำเหลือวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาระบบนิเวศของลำน้ำพอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม