ผลงานนวัตกรรม “เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร” ของ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์

ผลงานนวัตกรรม “เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร” ของ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์

ผลงานนวัตกรรม “เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร” ของ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างชื่อเสียงให้กับนักวิจัยไทย คว้า 3 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง และ รางวัล special prize ประเภท the best foreign invention จาก association of polish inventors and rationalizers และ รางวัล special prize จาก Korea Invention Academy (KIA) ในงาน International Warsaw invention Show (IWIS) 2014

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม