“อปท.เมืองพะเยา” หวั่นกำจัดขยะ ด้วยการ “เผา” อาจกระทบ สวล.

“อปท.เมืองพะเยา” หวั่นกำจัดขยะ ด้วยการ “เผา” อาจกระทบ สวล.

พะเยา/ นายไพรณรงค์ บัวเทศ ประธานสภาเทศบาลตำบล (ทต.) บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า การกำจัดขยะมีหลายวิธี แต่ควรหลีกเลี่ยงวิธีการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเผาที่ไม่ใช่เตาเผาไร้ควัน ควรเลือกใช้วิธีที่จะแก้ปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน เช่น การลดปริมาณขยะ การทำปุ๋ยหมัก การฝังกลบ หรือแม้แต่การคัดแยกขยะที่ช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง สำหรับ ทต.บ้านต๋อม มีการสำรวจปริมาณขยะ พบว่าในแต่ละวันจะมีขยะประมาณ 5 ตัน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ขยะในชุมชนรอบนอกและชุมชนในเมือง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม