ทหารเสนอทางออกแก้ปัญหาทำกินชายหาดเมืองภูเก็ต ให้ท้องถิ่นแบ่งโซนปักร่ม ห้ามตั้งเตียง

ทหารเสนอทางออกแก้ปัญหาทำกินชายหาดเมืองภูเก็ต ให้ท้องถิ่นแบ่งโซนปักร่ม ห้ามตั้งเตียง

ทหารเสนอทางออกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวบ้านทำมาหากินบนชายหาดได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งโซนปักร่มชายหาด แต่ไม่ให้มีเตียงโดยเด็ดขาด นักท่องเที่ยวต้องเช่า หรือซื้อผ้า เบาะ จากชาวบ้านที่ตั้งบูทให้ขายได้ เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายให้เป็นบริการสาธารณะแทน ท้องถิ่นแย้งไม่กล้าทำกลัวผิดกฎหมาย ให้จังหวัดออกเป็นคำสั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม