ราคาน้ำยางมะตอย ส่วนกลาง (กทม.) เดือน พฤศจิกายน 2557 สำหรับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ราคาน้ำยางมะตอย ส่วนกลาง (กทม.) 
เดือน พฤศจิกายน 2557 
สำหรับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

> ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK ตันละ 31,700.00
> ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK ตันละ 25,813.33
> ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK ตันละ 25,849.33
> ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK ตันละ 24,966.67
> ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK ตันละ 25,846.33
> ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK ตัน 42,523.33
> ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK ตัน 46,862.50
> ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) บรรจุ BULK ตัน 41,435.00