แบบถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 99 ลบ.ม. ( ฝ.99 )

เป็นแบบถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 99 ลบ.ม. ( ฝ.99 )
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก โยธาไทย ใสสะอาด
ส่งมาให้โยธาไทย เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับ เพื่อนช่างต่อไป

ไฟล์แบบ PDF ขนาด 3.9 mb

Download

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม