สคบ.เตรียมบังคับ สัญญาก่อสร้างบ้าน ต้องแนบ B.O.Q

สคบ.เตรียมบังคับ สัญญาก่อสร้างบ้าน ต้องแนบ B.O.Q

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมชงคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ออกข้อบังคับให้ธุรกิจว่าจ้างก่อสร้างบ้านและอาคารอยู่อาศัย เป็นธุรกิจที่ต้องถูกควบคุมข้อความในสัญญา ประเด็นหลักอยู่ที่จะบังคับให้สัญญาต้องระบุข้อความรายละเอียด "บี.โอ.คิว." หรือ B.O.Q.-Bill of Quantity