สปช.ชงให้ยุบอปท.ทิ้ง-นายกอบจ.ยันต้องเลือกตั้ง ยึดมั่นหลักปชต. มากกว่าให้รักษาการต่อ

สปช.ชงให้ยุบอปท.ทิ้ง-นายกอบจ.ยันต้องเลือกตั้ง ยึดมั่นหลักปชต. มากกว่าให้รักษาการต่อ

นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการสภาการปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่ง พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป สมาชิก สปช. แจ้งว่า มีการเสนอยุบ อปท. ทั้งหมดเพราะมีการทุจริตมากและเป็นเครือข่ายนักการเมืองระดับชาติ ดังนั้น ในระหว่างการปฏิรูปการเมือง ทหารมีฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับ อปท. แต่อีกฝ่ายต้องการยุบทิ้ง ไม่สนใจแนวทางกระจายอำนาจ