เปิดข้อมูลอปท.53 จังหวัด"สมาชิก-ผู้บริหาร"รับความสุขคสช.แต่งตั้งทำงานท้องถิ่นปีนี้1,490 คน

เปิดข้อมูลอปท.53 จังหวัด"สมาชิก-ผู้บริหาร"รับความสุขคสช.แต่งตั้งทำงานท้องถิ่นปีนี้1,490 คน

จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ได้ใช้อำนาจกฎหมายมาตรา 44 ตามรัฐธรรนูญฉบับ (ชั่วคราว) 2557 ลงนามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมา ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( สถ. ) กระทรวงมหาดไทย( มท.) ได้สรุปสาระสำคัญขั้นตอนระยะเวลาตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 1/2557 เรื่อง “การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว” ในกรณีผู้ที่ครบวาระก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้