ราคาน้ำยางมะตอย ส่วนกลาง (กทม.) เดือน ธันวาคม 2557 สำหรับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ราคาน้ำยางมะตอย ส่วนกลาง (กทม.) เดือน ธันวาคม 2557 สำหรับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

>ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK ตันละ 31,450.00
>ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK ตันละ 25,753.33
>ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK ตันละ 25,789.33
>ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK ตันละ 24,906.67
>ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK ตันละ 25,786.33
>ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK ตันละ 42,356.67
>ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK ตันละ 46,687.50
>ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) บรรจุ BULK ตันละ 41,435.00