มิติใหม่แห่งการพัฒนาขอนแก่น เทศบาลร่วมเอกชนทำโครงการรถไฟฟ้า

มิติใหม่แห่งการพัฒนาขอนแก่น เทศบาลร่วมเอกชนทำโครงการรถไฟฟ้า

เมืองใหญ่อย่าง จ.ขอนแก่น มีการพัฒนาพื้นที่หลายด้านเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจและสังคมและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ที่จังหวัดประกาศว่าจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสาน โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการจึงถูกนำเสนอต่อภาครัฐเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง