สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ที่เชียงใหม่ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ที่เชียงใหม่ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สภาวิศวกรจึงจัดสัมมนา เรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 100 คน