ได้เวลาขยายถนน "บรมราชชนนี" ทุ่ม 2 หมื่นล้านเชื่อม "ภาคใต้-ตะวันตก"

ได้เวลาขยายถนน "บรมราชชนนี" ทุ่ม 2 หมื่นล้านเชื่อม "ภาคใต้-ตะวันตก"

หลัง "ทล.-กรมทางหลวง" ใช้เวลาศึกษาโครงการอยู่ร่วมปี ล่าสุดโครงการต่อขยายคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 338 หรือสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ได้ข้อสรุปสุดท้ายทั้งแนวเส้นทาง รูปแบบโครงการและค่าก่อสร้าง