'เส้นจราจรซิกแซก' ยังเป็นเรื่องแปลกใหม่ในการปฏิบัติตามวินัยจราจรของคนกรุงเทพ

'เส้นจราจรซิกแซก' ยังเป็นเรื่องแปลกใหม่ในการปฏิบัติตามวินัยจราจรของคนกรุงเทพ

ศาสตราจารย์ พิชัย ธานีรณานนท์ นายกสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า การตีเส้นจราจรแบบซิกแซกบนถนนในกรุงเทพฯ เป็นของใหม่สำหรับประเทศไทย จึงยังไม่รู้จัก และไม่รู้ว่าจะต้องทำขับขี่อย่างไร ดังนั้น กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์เครื่องหมายนี้ให้เป็นที่รู้จักโดยเร็ว พร้อมเสนอให้บรรจุไว้ในข้อสอบสำหรับการขออนุญาตทำใบขับขี่